I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym catchmelabel.com prowadzony jest przez JUROSZEK CATCH ME SPÓŁKA JAWNA ul. Mokotowska 43 lok. 110, 00-551, Warszawa

NIP 7010909603 REGON382668348 KRS 0000773955

Wszelkie zapytania związane z tym Regulaminem lub sprawy związane z zakupami, lub zamówieniami można kierować na hello@catchmelabel.com.

Niniejszy Regulamin reguluje warunki sprzedaży wszystkich zamówień składanych przez Klientów.

Zapoznaj się z Regulaminem przed złożeniem zamówienia.

Poniżej wskazane terminy mają następujące znaczenie:

ODBIÓR OSOBISTY TOWARU

CATCH ME Mokotowska 43, 00-551, Warszawa

W dni robocze: poniedziałek – piątek  11:00 – 19:00

Czas na odebranie zamówienia wynosi 7 dni od daty zakupu.

ADRES ZWROTU

CATCH ME Mokotowska 43, lok.110, 00-551, Warszawa.

DZIEŃ ROBOCZY

Jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

KLIENT

Osoba fizyczna, „TY”.

KONSUMENT

Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w sklepie Internetowym w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

ZAMÓWIENIE  

Zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie Internetowym w celu zakupu produktów od nas.

UMOWA SPRZEDAŻY

Złożone przez klienta zamówienie na zakup towarów zgodnie z niniejszym Regulaminem.

PRODUCENT

JUROSZEK CATCH ME SPÓŁKA JAWNA ul. Mokotowska 43 lok. 110, 00-551, Warszawa.

NIP 7010909603

Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży, a akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednak konieczna do zawarcia umowy sprzedaży.

Przeglądanie treści i asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga Rejestracji.

Jesteś zobowiązany przy korzystaniu z usług Sklepu Internetowego do powstrzymania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu internetowego lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, agitacyjnej, politycznej oraz wszelkiej sprzecznej z przepisami prawa lub dobrymi obyczajami.

II. ZAWARCIE UMOWY

Składając zamówienie w Serwisie internetowym, masz możliwość zakupu produktów na warunkach niniejszego Regulaminu.

Nasz Serwis poprowadzi Cię krok po kroku do sfinalizowania zakupu i złożenia zamówienia. Przed dokonaniem zakupu zobaczysz podsumowanie zawierającym istotne informacje dotyczące zamówienia. Zalecamy sprawdzenie wszystkich szczegółów przed złożeniem zamówienia.

Po złożeniu zamówienia w Serwisie otrzymasz e-mail z potwierdzeniem zakupu, zawierający wszystkie szczegóły zakupu. Ten e-mail jest tylko potwierdzeniem zamówienia i nie jest umową sprzedaży. Umowa między nami a Tobą na zakup produktu zostanie zawarta po skompletowaniu i opuszczeniu zamówienia z naszego magazynu.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie będziemy w stanie zrealizować zamówienia, otrzymasz potwierdzenie anulowania zamówienia na podany przez Ciebie adres e-mail. Jeśli płatność została pobrana za anulowane zamówienie, zwrócimy tę samą kwotę przy użyciu tej samej metody, która została użyta do dokonania płatności. Jeśli z jakiegokolwiek powodu konieczne są inne ustalenia, Catch Me skontaktuje się z Tobą.

III. PŁATNOŚCI

Ceny podane w Sklepie Internetowym mają zastosowanie do wszystkich zamówień składanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

Istnieje możliwość wyboru następujących rodzajów płatności:

- płatność przy odbiorze osobistym towaru.

- płatność za pomocą PayU.

- płatność za pomocą PayPal

Metody płatności będą widoczne podczas składania zamówienia.

Catch Me doręczy Tobie dowód zakupu Produktu.

Wszystkie płatności podlegają weryfikacji i autoryzacji przez wybranego dostawcę usług płatniczych. Jeśli dostawca odmówi lub z jakiegokolwiek powodu nie autoryzuje płatności, zostaniesz o tym poinformowana/y e-mailem i/lub podczas składania zamówienia.

Wyrażasz zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną, poprzez akceptację Regulaminu.

IV. DOSTAWA

Dostawa towaru na terenie Polski wynosi 15 złotych, zamówienia powyżej 1000 złotych są bezpłatne.

Dostawa poza granice Polski wynosi 65 złotych.

Zamówienia złożone na Produkty, realizowane są od poniedziałku do piątku, o ile Sklep internetowy nie zdecyduje się realizować Twoich zamówień na Towary także w inne dni.

Wysyłka Towaru następuje w terminie 7 dni roboczych od chwili potwierdzenia rezerwacji wystarczających środków na Twoim koncie bankowym

Po nadaniu przesyłki otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem wysyłki, informującą o czasie dostawy. Obiecany czas dostawy rozpoczyna się od momentu otrzymania wiadomości e-mail z potwierdzeniem.

Wysyłka produktów realizowana jest w kolejności napływających zamówień, do wyczerpania zapasów. Przy dużej ilości napływających zamówień niektóre artykuły mogą być dostarczone osobną przesyłką w terminie późniejszym, o którym zostaniesz powiadomiona/y w wiadomości e-mail.

Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie Towaru, wynikające z błędnego lub niedokładnego podania przez Ciebie adresu dostawy.

Firma kurierska, z którą współpracujemy, tj. DPD dołoży wszelkich starań, aby zrealizować zamówienie w przewidywanym czasie dostawy. Niemniej jednak czasami nieuniknione są opóźnienia. Jeśli przesyłka nie zostanie dostarczona w obiecanym terminie, prosimy o kontakt na adres e-mail: hello@catchmelabel.com.

Sklep Internetowy zastrzega prawo do dokonania na bieżąco zmian zarówno w cenach towarów znajdujących się w ofercie, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które złożyły już zamówienia przed dokonaniem ww. zmian.

Przy odbiorze przesyłki powinieneś sprawdzić przesyłkę, a w szczególności jej opakowanie przy odbiorze przesyłki z produktem. W przypadku produktu uszkodzonego w transporcie przez podmiot świadczący usługi kurierskie lub pocztowe należy sporządzić w obecności kuriera/dostawcy protokół uszkodzenia i odmowy przyjęcia przesyłki oraz poinformować Sklep Internetowy o zaistniałym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@catchmelabel.com.

W przypadku, gdy odmówisz odbioru lub nie odbierzesz przesyłki z Towarem przesyłka zostanie zwrócona do Sklepu Internetowego. Zwrot zapłaconej ceny nastąpi w terminie 14 dni roboczych od dnia zwrotu przesyłki z Towarem do Sklepu Internetowego.

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY / ZWROT

Zakupiony Towar możesz zwrócić do Sklepu Internetowego bez podania przyczyn na zasadach wskazanych poniżej.

Możesz odstąpić od umowy sprzedaży, składając oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania przez Ciebie Towaru, formularz dostępny TUTAJ.

Jesteś zobowiązany do zwrotu zakupionego Towaru: nowego, bez śladów używania, bez zerwanych metek itd. zapakowanego w firmowy worek płócienny Catch Me ( jeżeli go otrzymałeś ) ,

z wypełnionym formularzem zwrotu, dostępnym TUTAJ , nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zamówienia. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

W przypadku zwrotu towaru uszkodzonego lub noszącego ślady zużycia, Sklep Internetowy może obciążyć Ciebie odszkodowaniem obejmującym koszt uszkodzenia lub zużycia Towaru, przy czym kwota tego odszkodowania może zostać potrącona z kwotą ceny sprzedaży podlegającej zwrotowi Twoją rzecz.

Po przetworzeniu Twojego zwrotu otrzymasz e-mail. Zwrot środków otrzymasz w ciągu 7 dni roboczych. Zwrot nie obejmuje żadnych opłat za dostawę.

Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem ceny do czasu otrzymania produktu lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Ponosisz odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będących wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

VI. REKLAMACJE

Sklep Internetowy zobowiązuje się dostarczać Tobie Produkt wolny od wad istotnych i wad fizycznych.

Producent jest odpowiedzialny, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Producent odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania Towaru.

Nie jest wadą fizyczną ubytek czy też uszkodzenie Towaru, o którym zostałeś poinformowany przed dokonaniem jego zakupu.

Nie stanowią o niezgodności Towaru z umową różnice pomiędzy rzeczywistym wyglądem dostarczonego Towaru, a jego zdjęciem umieszczonym w Sklepie Internetowym, jeśli są one wynikiem indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, wygląd faktury, proporcje itd.).

Jeżeli Towar ma wadę lub jest niezgodny z opisem zamieszczonym w Sklepie Internetowym, jesteś uprawniony do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny, albo do odstąpienia od umowy, chyba, że Sklep Internetowy niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Ciebie wymienimy Towar na wolny od wad, albo usuniemy wadę. Ponadto, jeżeli Towar ma wadę możesz żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Jeżeli jesteś Konsumentem, możesz zamiast zaproponowanego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Ciebie jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Nas.

Wszystkie reklamacje traktujemy bardzo poważnie i staramy się rozwiązywać spory tak szybko, jak tylko się pojawią. Zachęcamy osoby pragnące złożyć reklamację do jak najszybszego skontaktowania się na adres: hello@catchmelabel.com.

Celem realizacji reklamacji wadliwy Towar należy zwrócić do Siedziby Sklepu lub przesłać bezpośrednio na adres: JUROSZEK CATCH ME SPÓŁKA JAWNA ul. Mokotowska 43 lok. 110, 00-551 Warszawa.

Do paczki należy dołączyć opis reklamacji. Składając reklamację powinieneś podać co najmniej imię nazwisko, numer zamówienia, produkt, którego reklamacja dotyczy, opis wady, termin jej wykrycia oraz wskazać czego się domaga, formularz dostępny jest TUTAJ.

Wszystkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia (dostarczenia Towaru).

Zawiadomimy Cię o rozstrzygnięciu reklamacji i powiadomimy o sposobie dalszego postępowania, za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznej.

W przypadku uznania roszczeń za zasadne, zwrócimy Ci poniesione koszty dostarczenia reklamowanego towaru na podstawie przedłożonego przez Ciebie dowodu ich poniesienia.

VII. DANE OSOBOWE

Składając zamówienie, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych, w tym w szczególności imienia, nazwiska, numeru telefonu i pełnego adresu dla celów związanych z realizacją zamówienia, w tym również dla celów jego oceny, wyrażenia opinii, otrzymywania informacji o promocjach lub rekomendacjach Sklepu Internetowego.

Twoje dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Masz prawo wglądu do swoich danych, ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest,

JUROSZEK CATCH ME SPÓŁKA JAWNA ul. Mokotowska 43 lok. 110, 00-551, Warszawa.

NIP 7010909603 REGON382668348 KRS 0000773955

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Informacje o Towarach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.

Jesteś zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sklepu Internetowego oraz osób trzecich. Jesteś zobowiązany do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

Nazwa oraz logo Sklepu Internetowego stanowią dobro prawne chronione, jakiekolwiek ich wykorzystywanie bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody jest zabronione.

Ewentualne spory powstałe między Klientem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sklepu Internetowego.

Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.